Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

loader-image
JEDLEC
21:06, 4 grudnia, 2023
temperature icon -3°C
Humidity 86 %
Wind Gust: 26 mph

Rehabilitacja Rolników

Turnus rehabilitacyjny

Wniosek o rehabilitację leczniczą może wystawić: 

 • lekarz prowadzący leczenie ( tj. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego) według załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w spawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą i udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne. Wypełniony wniosek, który ważność zachowuje 6 miesięcy, rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy, 
 • uprawnieni lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS na podstawie orzeczenia dotyczącego wskazań do rehabilitacji leczniczej w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do renty rolniczej czy przedłużenie zasiłku chorobowego. 

Przebieg realizacji świadczeń zdrowotnych:

 • Świadczenia zdrowotne udzielane w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
 • Pacjent zgłasza się do recepcji gdzie zostaje zameldowany, otrzymuje przydział pokoju oraz wstępne informacje o wizycie w gabinecie pielęgniarskim i topografii Centrum.
 • Wizyta w gabinecie pielęgniarskim i lekarskim w dniu przyjazdu pacjenta, jeżeli przyjazd następuje w godzinach wieczornych badanie wstępne odbywa się następnego dnia rano.
 • Wymagana dokumentacja pacjenta.
 • Po wizycie w gabinecie pielęgniarskim i badaniu wstępnym lekarskim, powstaje indywidualny plan opieki, który obejmuje: zabiegi rehabilitacyjne, farmakoterapię, diagnostykę (pomiar ciśnienia, ekg, pomiar poziomu cukru we krwi), konsultacje specjalistyczne, zalecaną dietę).
 • Pacjent przed przystąpieniem do zabiegów, otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przebiegu leczenia, zwykle w drugim dniu pobytu.
 • Pacjent objęty jest całodobową opieką medyczną.
 • Badania i zabiegi niezbędne do realizacji indywidualnego programu leczenia i rehabilitacji, których Centrum nie realizuje we własnym zakresie, zakupuje w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 • Konsultacje specjalistyczne przeprowadzane są na zlecenie lekarza prowadzącego.
 • W połowie procesu leczenia, lekarz prowadzący przeprowadza badania kontrolne, które ma na celu monitorowanie przebiegu procesu rehabilitacji i wprowadzenie ewentualnych zmian w indywidualnym planie leczenia.
 • W trakcie pobytu pacjent korzysta z porady psychologa na zlecenie lekarza lub na własne życzenie. Badanie, porada i terapia komplementuje proces rehabilitacji.
 • Pacjent objęty jest programem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (pogadanki, rozmowy indywidualne).
 • Proces rehabilitacji zostaje zakończony wypisowym badaniem lekarskim i oceną efektu terapeutycznego całego procesu odbytej rehabilitacji.
 • Lekarz dokonuje wypisu z zaleceniami dotyczącymi kontynuacji leczenia po opuszczeniu Centrum.
 • Przed opuszczeniem Centrum pacjent otrzymuje wypis (kartę informacyjną) i zostaje zameldowany w recepcji.