Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

loader-image
JEDLEC
15:56, 24 czerwca, 2024
temperature icon 23°C
Humidity 48 %
Wind Gust: 8 mph

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Przebieg realizacji świadczeń w trybie dziennym:

  • Świadczenia zdrowotne udzielane w rodzaju dziennej rehabilitacji przeznaczone są dla pacjentów, których stan kliniczny nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. 
  • Pacjent zgłasza się do gabinetu pielęgniarskiego gdzie następuje rejestracja oraz ustalenie terminu rozpoczęcia świadczeń. 
  • Wymagana dokumentacja pacjenta –  według wymogów płatnika świadczeń. 
  • W czasie trwania rehabilitacji, pacjentowi udzielane są: porady lekarskie, zabiegów rehabilitacyjne, porady psychologiczne w miarę potrzeb, indywidualne pogadanki z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej pacjentów. 
  • W trakcie pobytu pacjent korzysta z porady psychologa na zlecenie lekarza lub na własne życzenie. Badanie, porada i terapia komplementuje proces rehabilitacji. 
  • Lekarz dokonuje wypisu z zaleceniami dotyczącymi kontynuacji leczenia po opuszczeniu Centrum. 
  • Pacjent po zakończeniu leczenia otrzymuje wypis (kartę informacyjną). 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku dziennym jest wystawiane przez:

  • lekarza oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, pediatrii, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, kardiologicznej,
  • lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, poradni wad postawy, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych,
  • Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach ośrodka dziennego wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych.

Kod komórki: 2300