Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

loader-image
JEDLEC
11:40, 24 lutego, 2024
temperature icon 8°C
Humidity 69 %
Wind Gust: 11 mph

Szpitalny oddział rehabilitacyjny

Przebieg realizacji świadczeń zdrowotnych:

 • Świadczenia zdrowotne udzielane w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
 • Pacjent zgłasza się do recepcji gdzie zostaje zameldowany, otrzymuje przydział pokoju oraz wstępne informacje o wizycie w gabinecie pielęgniarskim i topografii Centrum.
 • Wizyta w gabinecie pielęgniarskim i lekarskim w dniu przyjazdu pacjenta, jeżeli przyjazd następuje w godzinach wieczornych badanie wstępne odbywa się następnego dnia rano.
 • Wymagana dokumentacja pacjenta.
 • Po wizycie w gabinecie pielęgniarskim i badaniu wstępnym lekarskim, powstaje indywidualny plan opieki, który obejmuje: zabiegi rehabilitacyjne, farmakoterapię, diagnostykę (pomiar ciśnienia, ekg, pomiar poziomu cukru we krwi), konsultacje specjalistyczne, zalecaną dietę).
 • Pacjent przed przystąpieniem do zabiegów, otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przebiegu leczenia, zwykle w drugim dniu pobytu.
 • Pacjent objęty jest całodobową opieką medyczną.
 • Badania i zabiegi niezbędne do realizacji indywidualnego programu leczenia i rehabilitacji, których Centrum nie realizuje we własnym zakresie, zakupuje w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
 • Konsultacje specjalistyczne przeprowadzane są na zlecenie lekarza prowadzącego.
 • W połowie procesu leczenia, lekarz prowadzący przeprowadza badania kontrolne, które ma na celu monitorowanie przebiegu procesu rehabilitacji i wprowadzenie ewentualnych zmian w indywidualnym planie leczenia.
 • W godzinach wieczornych przeprowadzany jest obchód medyczny.
 • W trakcie pobytu pacjent korzysta z porady psychologa na zlecenie lekarza lub na własne życzenie. Badanie, porada i terapia komplementuje proces rehabilitacji.
 • Pacjent objęty jest programem promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej (pogadanki, rozmowy indywidualne).
 • Proces rehabilitacji zostaje zakończony wypisowym badaniem lekarskim i oceną efektu terapeutycznego całego procesu odbytej rehabilitacji.
 • Lekarz dokonuje wypisu z zaleceniami dotyczącymi kontynuacji leczenia po opuszczeniu Centrum.
 • Przed opuszczeniem Centrum pacjent otrzymuje wypis (kartę informacyjną) i zostaje zameldowany w recepcji.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

 • lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
 • Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni.

Kod komórki: 4300