Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

loader-image
JEDLEC
14:59, 24 czerwca, 2024
temperature icon 23°C
Humidity 48 %
Wind Gust: 9 mph

O Nas

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu jest jednym z 6 Zakładów Rehabilitacji Leczniczej realizujących zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej. Oznacza to, że świadczymy usługi rehabilitacyjne wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń KRUS. Jest to nasze podstawowe zadanie statutowe. Funkcjonujemy w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). Realizujemy również świadczenia w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Osobom korzystającym z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiamy dostęp do: poradni rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych (oddział szpitalny). Ponadto realizujemy świadczenia komercyjne dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie i samopoczucie. 

 

Dyrektor mgr Waldemar Dzięcioł

Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:

 • badania i porady lekarskie
 • leczenie
 • badania i terapia psychologiczna
 • badania diagnostyczne 
 • rehabilitacja lecznicza
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
 • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne.

Centrum realizuje świadczenia  rehabilitacyjne dla uprawnionych do świadczeń KRUS w formie turnusów rehabilitacyjnych na podstawie skierowania. 

Wniosek o rehabilitację leczniczą może wystawić: 

 • lekarz prowadzący leczenie (tj lekarz ubezpieczenia zdrowotnego) według załącznika do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia  Społecznego na rehabilitację leczniczą i udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne. Wypełniony wniosek, który ważność zachowuje 6 miesięcy, rolnik składa (osobiście lub wysyła pocztą ) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy,
 • uprawnieni lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie KRUS na podstawie orzeczenia dotyczącego wskazań  do rehabilitacji leczniczej w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do renty rolniczej czy przedłużenie zasiłku chorobowego.

Uprawnieni do rehabilitacji leczniczej w ramach świadczeń KRUS  w formie 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych:

 • rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • rolnicy, podlegający ubezpieczeniu społecznemu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu,
 • rolnicy, którzy mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowali zdolność do samodzielnej egzystencji,
 • rolnicy uprawnieni do emerytury rolniczej, 
 • dzieci rolników (w okresie wakacyjnym).

Uprawnieni do rehabilitacji leczniczej w ramach świadczeń KRUS w formie 7-dniowych turnusów regeneracyjnych:

 • osoby uprawnione do świadczeń KRUS będące opiekunami osób niepełnosprawnych. 

w drodze do zdrowia i dobrego samopoczucia

Główną działalnością Centrum jest rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób narządu ruchu, chorób reumatycznych, wady postawy, układu nerwowego i innych chorób współistniejących. Przeprowadzamy usprawnienia powypadkowe i po leczeniu szpitalnym, a także prowadzimy działania z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia  i edukacji zdrowotnej. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz doskonale wyposażoną bazą zabiegową, dzięki której świadczymy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Centrum świadczy zabiegi rehabilitacyjne z zakresu: kinezyterapii, termoterapii, fototerapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. 

Nasze osiągnięcia

Centrum posiada certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług:

 • Certyfikat ISO 9001 zarządzanie jakością i 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
 • Certyfikat Akredytacyjny, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2009-2022.

Spełniamy warunki określone normą ISO, co potwierdza jakość naszych usług. Na bieżąco przeprowadzamy wśród pacjentów ankiety zadowolenia po ukończonej rehabilitacji. Z myślą o poprawie zdrowia naszych pacjentów nieustannie doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług oraz podnosimy i poszerzamy swoje kompetencje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Centrum posiada status szpitala akredytowanego. Proces akredytacji jest prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia. Fakt posiadania przez Centrum Certyfikatu Akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych w ośrodku wysokich standardów, wpływających przede wszystkim na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pacjent w akredytowanej placówce powinien czuć się bezpiecznie, dzięki profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

VIP w Ochronie Zdrowia 2019

Centrum w obiektywie 

Budynek A
Budynek hotelowy B
Budynek rehabilitacyjny H
Budynek hotelowy B
Budynek hotelowy C
Budynek hotelowy B