Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

loader-image
JEDLEC
15:58, 24 czerwca, 2024
temperature icon 23°C
Humidity 48 %
Wind Gust: 8 mph

Wniosek o udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu udostępnia dokumentację medyczną: 

  • do wglądu w siedzibie CRR KRUS w Jedlcu,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, 
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowanie odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
  • na informatycznym nośniku danych, 
  • poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (scanu).

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na wniosek w formie pisemnej.

Centrum nie pobiera opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej. 

Udostępnianie dokumentacji medycznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu odbywa się zgodnie z obowiązującą procedurą.