Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

JEDLEC
10:57, 22 marca, 2023
13°

Poradnia rehabilitacyjna

Przebieg realizacji świadczenia:

  • Świadczenia zdrowotne udzielane w warunkach ambulatoryjnych to specjalistyczne świadczenia lub zestaw świadczeń udzielanych przez lekarza wymaganej specjalności lub inne uprawnione osoby. 
  • Pacjent zgłasza się do gabinetu pielęgniarskiego gdzie następuje rejestracja oraz ustalenie terminu wizyty/zabiegów. 
  • Wymagana dokumentacja pacjenta –  według wymogów płatnika świadczeń. 
  • Pacjentowi udzielane są: porady lekarskie, wizyty fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne. 

 

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (poradnia podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz rodzinny lub lekarz specjalista)

Kod komórki: 1300

 

Godziny przyjęć:

Poniedziałek 13.00 – 18.00

Środa 15.00 – 18.00

Piątek 15.00 – 17.00