Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

JEDLEC
11:29, 22 marca, 2023
13°

O Nas

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu jest jednym z 6 Zakładów Rehabilitacji Leczniczej realizujących zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej. Oznacza to, że świadczymy usługi rehabilitacyjne wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń KRUS. Jest to nasze podstawowe zadanie statutowe. Funkcjonujemy w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). Realizujemy również świadczenia w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Osobom korzystającym z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego umożliwiamy dostęp do: poradni rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej, rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku dziennym oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych (oddział szpitalny). Ponadto realizujemy świadczenia komercyjne.

 

Dyrektor mgr Ewa Wojtyła

Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:

  • badania i porady lekarskie
  • leczenie
  • badania i terapia psychologiczna
  • badania diagnostyczne 
  • rehabilitacja lecznicza
  • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia
  • zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne.

Główną działalnością Centrum jest rehabilitacja lecznicza w zakresie chorób narządu ruchu, chorób reumatycznych, wady postawy, układu nerwowego i innych chorób współistniejących. Przeprowadzamy usprawnienia powypadkowe i po leczeniu szpitalnym, a także prowadzimy działania z zakresu profilaktyki, promocji zdrowia  i edukacji zdrowotnej. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą medyczną oraz doskonale wyposażoną bazą zabiegową, dzięki której świadczymy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Centrum świadczy zabiegi rehabilitacyjne z zakresu: kinezyterapii, termoterapii, fototerapii, fizykoterapii i masażu leczniczego. 

Nasze osiągnięcia

Centrum posiada certyfikaty potwierdzające jakość świadczonych usług:

  • Certyfikat ISO 9001 zarządzanie jakością i 27001 zarządzanie bezpieczeństwem informacji wydany przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą.
  • Certyfikat Akredytacyjny, zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2009-2022.

Spełniamy warunki określone normą ISO, co potwierdza jakość naszych usług. Na bieżąco przeprowadzamy wśród pacjentów ankiety zadowolenia po ukończonej rehabilitacji. Z myślą o poprawie zdrowia naszych pacjentów nieustannie doskonalimy jakość świadczonych przez nas usług oraz podnosimy i poszerzamy swoje kompetencje biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Centrum posiada status szpitala akredytowanego. Proces akredytacji jest prowadzony przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, jednostkę podległą Ministerstwu Zdrowia. Fakt posiadania przez Centrum Certyfikatu Akredytacyjnego jest poświadczeniem stosowanych w ośrodku wysokich standardów, wpływających przede wszystkim na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pacjent w akredytowanej placówce powinien czuć się bezpiecznie, dzięki profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego.

VIP w Ochronie Zdrowia 2015

Dawniej

Główne wejście do budynku A
Domki
Sala ćwiczeń
Budynek administracyjno-rehabilitacyjny
Przyrządy gimnastyczne
Rowerki rehabilitacyjne

Dziś

Budynek A
Budynek hotelowy B
Budynek rehabilitacyjny A
Budynek hotelowy B
Budynek hotelowy C
Budynek hotelowy B