Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

JEDLEC
11:39, 22 marca, 2023
14°

Fizjoterapia ambulatoryjna

Przebieg realizacji świadczenia w trybie ambulatoryjnym:

  • Świadczenie zdrowotne udzielane w warunkach ambulatoryjnych to specjalistyczne świadczenia lub zestaw świadczeń udzielanych przez lekarza wymaganej specjalności lub inne uprawnione osoby. 
  • Pacjent zgłasza się do gabinetu pielęgniarskiego gdzie następuje rejestracja oraz ustalenie terminu wizyty/zabiegów. 
  • Wymagana dokumentacja pacjenta – według wymogów płatnika świadczeń. 
  • Pacjentowi udzielane są wizyty fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne. 

Skierowanie na cykl zabiegów wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (poradnia podstawowej opieki zdrowotnej – lekarz rodzinny lub lekarz specjalista).

Pacjent jest obowiązany zarejestrować skierowanie w w/w zakresie rehabilitacji nie później niż w terminie 30 dni od daty jego wystawienia.

Kod komórki: 1310