CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
Pacjenci KRUS
TURNUSY REHABILITACYJNE – 21 dniowe dla osób ubezpieczonych w KRUS
 
 
            Dla osób uprawnionych do świadczeń Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizujemy 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne. Oprócz szerokiej gamy zabiegów usprawniających nasi pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską, całodzienne wyżywienie, a także w czasie wolnym organizowane zajęcia kulturalno-oświatowe.
Poza opieką lekarsko-pielęgniarską istnieje możliwość konsultacji innych specjalistów m. in. ortopedy, chirurga, neurologa, po uzgodnieniu z lekarzem sprawującym opiekę w CRR KRUS w Jedlcu.
Wskazaniami do leczenia w Centrum są schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii, a w szczególności:
- reumatoidalne zapalenie stawów okres I-III, funkcja 1-2
- zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
- choroby zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa (zespoły przeciążeniowe, spondylozy, dyskopatie)
- zmiany zwyrodnieniowe innych stawów
- stany pourazowe kości, stawów i tkanek miękkich
- stany po operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych (plastyce mięśni, ścięgien, nerwów i naczyń, operacyjnych nastawieniach zwichnięć stawów, usuniętych dyskach)
- wady postawy i skrzywienia kręgosłupa z przewlekłym zespołem bólowym powoduje upośledzenie sprawności ruchowej
- stany po udarach mózgu co najmniej po upływie 6 miesięcy od wystąpienia udaru) przy zachowanej możliwości samoobsługi
- choroby i następstwa urazów układu nerwowego z uszkodzeniem neuronu obwodowego z zespołami bólowymi oraz upośledzeniem czynności ruchowych
- stwardnienie rozsiane w okresie remisji
 
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu organizuje w trakcie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci (do 16 roku życia) rolników ubezpieczonych w KRUS. Są to turnusy trwające 21 dni, o charakterze ogólno usprawniającym, a mali pacjenci czas pomiędzy kolejnymi zabiegami mają wypełniany rozmaitymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi (dział kulturalno-oświatowy).
Dzieci kwalifikowane są na turnus na podstawie następujących rodzajów schorzeń:
  • choroby narządów układu ruchu
- niepełnosprawność z dysfunkcją narządu ruchu
- wady postawy i deformacje kostne
- boczne skrzywienie kręgosłupa
- koślawe i szponowate kończyny – w stanach podatnych na ćwiczenia korekcyjne
- płaskostopie nabyte – stopa płaska, statyczna
- mózgowe porażenie dziecięce i inne schorzenia neurologiczne
- niedowład spastyczny pochodzenia mózgowego u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym
- upośledzenie funkcji narządów układu ruchu w następstwie chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
- stany pourazowe i po operacjach korekcyjnych narządu ruchu
  • choroby układu oddechowego
- przewlekły nieżyt górnych dróg oddechowych
- nawracające infekcje gardła
- stan po przebytym zapaleniu płuc i opłucnej
- przewlekłe choroby układu oddechowego
 
Celem priorytetowym w przypadku turnusów dla dzieci poza poprawą ogólnej sprawności i kondycji fizycznej, jest wyuczenie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci, wyrobienie samodzielności i nauka współżycia w grupie.