CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
Oferta
Centrum Rehabilitacji Rolnikow KRUS w Jedlcu świadczy usługi rehabilitacyjne:

- osobom uprawnionym do świadczeń KRUS - turnusy rehabilitacyjne

- wszystkim osobom korzystajacym z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NFZ) - poradnia rehabilitacyjna, fizjoterapia ambulatoryjna, rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym

Rodzaje udzielanych zabiegów:
1. Fizykoterapia:
- Magnetoterapia
- Diatermia krótkofalowa
- Masaż podciśnieniowy
- Masaż podciśnieniowy z prądem
- Prądy interferencyjne
- Diadynamik
- Galwanizacja
- Prądy TENS
- Prądy Traberta
- Prądy Kotza
- Jonoforeza
- Ultradźwięki
- Ultrafonoforeza
- Fala uderzeniowa
- Elektrostymulacja
2. Światłoterapia:
- Hydrosun (sollux z filtrem wodnym)
- Sollux
- Naświetlanie promieniami UV. IR (kwarcówka)
- Bioptron (światło spolaryzowane)
- Laseroterapia
- Laser - skaner
- Laseroterapia punktowa 
3. Hydroterapia:
- Kąpiel perełkowa
- Masaż podwodny automatyczny
- Masaż podwodny ręczny
- Masaż podwodny ręczny /duża wanna/
- Masaż wirowy kończyn górnych
- Masaż wirowy kończyn dolnych
- Kąpiel strumieniowa o zmiennej temperaturze (4-ro komorowa)
- Natrysk stały płaszczowy
- Natrysk ruchomy (bicze, polewania biczowe)
- Polewania całkowite
- Polewania miejscowe
4. Kinezyterapia:
- Gimnastyka indywidualna
- Gimnastyka zbiorowa
- Ćwiczenia na przyrządach - siłownia
- Cykloergometr
5. Termoterapia:
- Fango całkowite
- Fango częściowe
- Krioterapia miejscowa
6. Balneoterapia:
- Inhalacje
- Inhalacje z lekiem
- Kąpiel kwasowęglowa
7. Masaże lecznicze:
- Masaż ręczny całkowity kręgosłupa
- Masaż ręczny częściowy kręgosłupa
- Masaż ręczny częściowy
- Hydromasaż suchy
- Aquavibron (masaż mechaniczny)
8. Terenoterapia:
- Nordic Walking