Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /page6.php:1) in /init.php on line 5

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /page6.php:1) in /init.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /page6.php:1) in /init.php on line 7

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /page6.php:1) in /init.php on line 8
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW - Zamówienia publiczne
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
Zamówienia publiczne

<- Dostawy jaj, warzyw i owoców
<- Termin składania ofert: 2013-12-20, godz. 11:20

<- Dostawy produktów żywnościowych
<- Termin składania ofert: 2013-12-20, godz. 10:50


<- Dostawy 
pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich 
<- Termin składania ofert: 2013-12-20, godz. 10:20<- Dostawy produktów mleczrskich

<- Termin składania ofert: 2013-12-20, godz. 09:50<- Dostawy energii elektycznej dla CRR KRUS w Jedlcu
<- Termin składania ofert: 2013-12-20, godz. 09:20


<- Dostawy produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla CRR KRUS w Jedlcu
<- Termin składania ofert: 2013-12-20, godz. 08:50Archiwalne:

Nadzór inwestorski nad wykonaniem robót związanych z
"Rozbudową i m
odernizacją Centrum Rehabilitacji Rolników"
Termin składania ofert: 2013-07-29, godz. 09:50

Rozbudowa i modernizacja Centrum Rehabilitacji Rolników
Termin składania ofert: 2013-07-29, godz. 10:50

Dostawa rowerów.
Termin składania ofert: 2012-05-04, godz. 12:00

Dostawa traktorka z osprzętem.
Termin składania ofert: 2012-05-04, godz. 12:00
Termin składania ofert: 2012-01-27, godz. 10:00

Modernizacja CRR KRUS w Jedlcu - nadzór inwestorski.
Termin składania ofert: 2011-12-14, godz. 13:30

Modernizacja CRR KRUS w Jedlcu - dostawa szafek bhp.
Termin składania ofert: 2011-12-14, godz. 12:00

Modernizacja CRR KRUS w Jedlcu - dostawa łóżek.
Termin składania ofert: 2011-12-12, godz. 11:00

Modernizacja CRR KRUS w Jedlcu - dostawa materacy.
Termin składania ofert: 2011-12-12, godz. 10:00

Ogłoszenie nr 302375  - 2011 z dnia 18.11.2011 r.
Modernizacja CRR KRUS w Jedlcu - roboty budowlane, dostawa kriokomory.
Termin składania ofert: 2011-12-02, godz. 09:30

Ogłoszenie nr  - 2011 z dnia 14.07.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.
Termin składania ofert: 2011-07-21, godz. 11:00
 
Ogłoszenie nr  - 2011 z dnia 14.07.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich.  
Termin składania ofert: 2011-07-21, godz. 10:30

Ogłoszenie nr 200748 - 2011 z dnia 14.07.2011 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
Termin składania ofert: 2011-07-21, godz. 10:00

Ogłoszenie nr 179152-2011 z dnia 2011-06-30 r.
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawy produktów żywnościowych.
Termin składania ofert: 2011-07-07.
 
Ogłoszenie nr 176242-2011 z dnia 2011-06-29 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.
Termin składania ofert: 2011-07-07 
 
Ogłoszenie nr 171358-2011 z dnia 2011-06-24 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich.  
Termin składania ofert: 2011-07-01 
 
Ogłoszenie nr 171184-2011 z dnia 2011-06-24 r.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
Termin składania ofert: 2011-07-01