CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jedlcu
Certyfikaty


Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu posiada Certyfikat Akredytacyjny Status Szpitala Akredytowanego na okres od dnia 29.05.2009r do dnia 28.05.2012r


 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu wdrożyło Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:
- System Zarządzania Jakoscią PN-EN iSO 9001:2009
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności PN-EN ISO 22000:2006 oraz
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PN-ISO/IEC 27001:2007
zakres certyfikacji: Świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej, żywienia zbiorowego oraz innych form dzialalnosci zapisanych w Statucie Centrum. 
Certyfikat wazny do dnia: 14.11.2013r