Tel. 62 76-16-250       biuro@jedlec.pl

JEDLEC
10:10, 22 marca, 2023
11°

Przewodnik Kuracjusza KRUS

  • Przyjazd do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS powinien nastąpić w dniu oznaczonym na skierowaniu.
  • Skierowanie ważne jest od. godz. 7.00 rano pierwszego dnia do godz. 22.00 ostatniego dnia pobytu. 
  • Dojazd do Centrum: połączenie autobusowe lub kolejowe do Kalisza, gdzie przed dworcem PKP o godz. 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00 i 19.00 będzie czekał samochód służbowy z Centrum marki Volkswagen o nr rej. PPL VW87. 
  • W przypadku rezygnacji z wyjazdu, należy co najmniej na 10 dni przed oznaczoną datą rozpoczęcia turnusu, zwrócić skierowanie do własnego Oddziału Regionalnego KRUS.
  • Wyjeżdżając do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS należy zabrać skierowanie, dowód osobisty, wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (dotyczy wniosku wystawionego przez lekarza leczącego) oraz posiadaną dokumentację z leczenia (np. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, wyniki badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych oraz zdjęcia rentgenowskie itp.). 
  • Prosimy o zabranie ze sobą kostiumu kąpielowego, gumowych klapek oraz dresu do ćwiczeń gimnastycznych. 
  • Skierowanie ważne jest wyłącznie na turnus wskazany na odwrocie skierowania, bez prawa odstąpienia innej osobie. Nie upoważnia do zabrania dziecka lub innej osoby. 
  • Zwrot kosztów podróży w jedną stronę, za dojazd do placówki rehabilitacyjnej najtańszym, dostępem środkiem transportu zbiorowego nastąpi na podstawie pisemnego wniosku zawierającego oświadczenie o posiadaniu lub nie posiadaniu uprawnień do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym, bez względu na tytuł uprawnień. Prosimy o zachowanie biletów lub rachunków do rozliczenia.  /Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013./